Keulseweg (april 2019)

“De vraag naar therapie coaching en  met paarden is de afgelopen 10 jaar gegroeid en nog steeds groeiende. En niet alleen de vraag, ook het aanbod is snel groeiende, waarmee het voor de equine assited coach of therapeut steeds belangrijker wordt om kwaliteit te kunnen aantonen en zich te kunnen onderscheiden. Daarnaast stellen de verschillende vergoedende instanties en opdrachtgevers steeds hogere eisen en is er nog de Wkkgz, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Met al deze ontwikkelingen in ons werkveld is er behoefte aan verdergaande professionalisering.”

Lees meer