Begrippen binnen paardencoaching

Ervaringsgericht
___

De ervaring en beleving van de persoon staat centraal en alle zintuigen doen mee. Kenmerkend voor het coachen met paarden; oplossing-(richt zich op dat hoe het hier en nu van invloed is en wat de persoon daar in de toekomst mee wel) en cliëntgericht, non-directief, reflectie d.m.v. van open vragen,

Metaforen
___

metaforen (is een vorm van beeldspraak, waarbij er sprake is van een impliciete vergelijking) van allerlei situaties uit het dagelijks leven, transfer van het geleerde tijdens een sessie naar de dagelijkse praktijk en een Holistische kijk (alles doet mee). Je staat met beide benen op de grond, naast en niet op het paard met gelijkwaardigheid als motivatie evenals de veiligheid. Buiten in de natuurlijke omgeving van het paard wat maakt dat men ‘out of the box’ gaat denken en uit de ‘comfortzone’. Er is geen goed of fout tijdens het uitvoeren van activiteiten, de beleving van de persoon staat centraal. De coach is volledig aanwezig in het hier en nu, gefocust met een open houding en optimaal gewaar in het hier en nu dus in contact.

De Equine Assisted Coaching als coachmethodiek vindt zijn oorsprong in de volgende modellen; Het model voor equine assisted psychotherapie (EAP) in zet van paarden bij psychotherapie en de Intuïtieve coachmethodiek die zich kenmerkt door de toepassing van het Oosters mensdenken binnen coaching en zich richt op de ontwikkeling en de inzet van het empatische en intuïtieve vermogen van de coach.

Gestalt therapie
___

Gestalt therapie richt zich op de persoon door vasthoudend te volgen, frustreren (voor zover dat helpt bij bewustwording) zonder op te gaan in de cliënt, eigen verantwoordelijkheid en eenvoud zijn de basiselementen. De toepasbaarheid van het EAC;

Voice Dialogue
___

Voice Dialogue is een methode die begin jaren zeventig is ontwikkeld die leidt tot meer bewustzijn over de verschillende kanten van je persoonlijkheid. Uitgangspunt is dat de persoonlijkheid van ieder mens uit verschillende energiepatronen (subpersoonlijkheid of delen) is opgebouwd.

Systematische Visie
___

De systemische Visie heeft twee kenmerkende aspecten: aandacht voor het systeem rondom de coachvraag van de coachee en het feit dat je een systeem, iets of iemand kunt opstellen. Niet alleen familiesystemen, maar ook organisaties of abstractere begrippen als thema’s kunnen worden opgesteld, organisatie- en structuuropstellingen wordt dit genoemd.

Analytische Psychologie
___

Analytische psychologie met de daarbij horende karakter- of functietype indeling. Elk mens kan zich op één van volgende manier oriënteren op de wereld; denkend, voelend, intuïtief of gewaarwordend. Uitgaande van twee basistypen mens introvert en extrovert.

Het Paard
___

Het Paard; is een gedomesticeerd hoefdier uit de orde der onevenhoevigen en de familie der paardachtigen. Equus caballus. We kunnen een type-indeling maken volgens de traditionele Chinese geneeswijze van vijf elementen – water, hout, vuur, aarde en metaal. Deze is gebaseerd op onze waarneming van het gedrag, de paardentaal, aangezien paarden zelf geen vragenlijsten kunnen invullen. Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en innerlijke belevingswereld van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest (awareness). Paarden zijn zeer vergevingsgezind en zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos vanuit het hier en nu tegemoet treden. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving waarin de mens zich gemakkelijk opstelt voor zelfonderzoek.

Coaching
___

Coaching; een vorm van begeleiding bij psychisch gezonde mensen die aan doelen willen werken in hun persoonlijke ontwikkeling, vaak in de werkomgeving. Een coach stelt vragen waardoor de klant op nieuwe, eigen inzichten komt, de coach leert de klant leren. De coach spiegelt gedrag van de klant om inzicht te geven en ondersteunt bij een gewenste gedragsverandering.

Counseling
___

Counseling; een vorm van begeleiding bij psychisch gezonde mensen die aan bepaalde levensvragen of problemen willen werken. Heeft veel overeenkomsten met coaching, gaat dieper in op de persoonlijkheid en emoties bij gedrag en is minder vaak gericht op werksituaties. In de VS wordt het begrip counselor gebruikt voor een afgestudeerde psycholoog.

Therapie
___

Therapie; de behandeling van ziekten of de verlichting van symptomen. Wettelijk zijn er bepaalde therapeutische beroepen vastgelegd waarvan de titel beschermd is, waarbij de kwaliteit van de opleiding en de dienstverlening vastgelegd is waar er toezicht vanuit de overheid is. Bv arts, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, pedagoog. Het onderscheid tussen therapie en coaching/counseling is gradueel. Vaak worden vergelijkbare methoden en technieken toegepast. Men maakt wel eens een onderscheid dat therapie over het verleden gaat (oorzaak) en coaching/counseling over het heden en de toekomst, ook dit onderscheid vervaagt steeds meer door de opkomst van de positieve psychologie, die uitgaat van de mogelijkheden en niet de beperkingen van de mens/cliënt en de mindfullness bases cognitieve therapie die uit gaat van het hier en nu. Bij zowel therapie als coaching heeft de therapeut of coach te maken met (onbewuste) projecties, overdracht en afweermechanismen van de cliënt/klant. Hij zal zelf moeten waken voor tegenoverdracht. Kennis over deze psychische mechanismen ( je eigen grenzen aan moeten geven, perfectionisme, laag zelfbeeld, gezien willen worden, altijd voor anderen klaarstaan en jezelf vergeten, (faal)angst, hooggevoelig, burnout, je gevoel (niet) willen toelaten) is dus belangrijk voor zowel therapeuten als coaches. Zorgverzekeraars vergoeden in principe alleen therapie met paarden als deze door een psycholoog/psychiater/pedagoog wordt uitgevoerd of als een coach dit onder verantwoordelijkheid van deze hulpverleners uitvoert.

Coachsessie
___

Coachsessie; bijeenkomst van cliënt en coach.

Coachtraject
___

Coachtraject; Een coachtraject is opgebouwd uit drie fases. Een intake (vraag, doelstelling, wensen en wederzijdse verwachtingen) ervarings- en oplossinggerichte en coaching sessies en een evaluatie.

Teamcoaching
___

Teamcoaching; is gericht op het beïnvloeden van de interactie in teams, met als doel dat het team als geheel beter gaat functioneren. Leiderschap, creativiteit, onderlinge verhoudingen en motivatie komen aan bod.

Teambuilding
___

Teambuilding; is een verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten, waarbij samenwerking centraal staat. Doel van deze activiteiten is om onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren binnen een groep mensen.

Workshop
___

Workshop; is een onderwijsactiviteit waarin actieve deelname een belangrijke rol speelt. Het is een vorm van onderwijs waarbij theorie- en praktijkonderwijs gelijktijdig plaatsvinden. Deze manier van lesgeven wordt zowel toegepast op diverse opleidingen als daarbuiten, bv ten goede van werkgerelateerde vaardigheden, of van hobby’s en andere interesses.

Spiegelen met paarden
___

Spiegelen met paarden; Hierbij wordt de reflectieve feedback bedoeld die het paard geeft op gedrag, gedachten en gevoelens van de cliënt. Paarden zijn géén spiegel! Ze geven als zelfstandig en beslissend individu, ieder op hun eigen unieke manier feedback. Het is misschien meer dat ze ons een spiegel voorhouden. Waarom van paarden gezegd wordt dat ze spiegelen lijkt te worden veroorzaakt door synchronisatie en stemmingsoverdracht. Gedragssynchronisatie is de natuurlijke drang gericht gelijktijdig dezelfde gedragingen uitvoeren. Het gaat hierbij met name om gedragingen die bijdragen aan het bijeenhouden van de kudde (een groep gemeenschappelijk levende zoogdieren, deze bied bescherming)

KREAC
___

KREAC; kwaliteitsregister voor de equine assisted coach is een register zonder winstoogmerk, heeft als doel het bevorderen van transparantie, kwaliteitsbewaking en professionalisering van het van het vak equine assisted coach. Daarnaast biedt het KREAC de coaches een netwerk voor onderlinge samenwerking en doorverwijzing, intervisie, kennisuitwisseling en het delen van locaties. Het heeft een beroepscode welke bestaat uit een ethische code en een beroepsprofiel. Dit laatste is kort gezegd een beschrijving van hoe een beroepsgroep dient te werken en zich dient te gedragen. Met onderschrijving van de code geeft de coach een professioneel en integer te willen werken. De ethische code is een opsomming van gedachten over en visies op de gedragregels die equine assisted coaches tegenover coachees, paarden en elkaar in acht nemen. Algemene voorwaarden afgestemd op het coachen met paarden.

NOBCO
___

NOBCO; Nederlandse Organisatie voor Beroepscoaches is het aanspreekpunt voor en over coaching in Nederland. We zijn er voor iedereen die op zoek is naar een professionele coach en voor coaches die willen werken aan verdere professionalisering van het coachvak.

EQA-niveau
___

Geaccrediteerd op EQA-niveau. Als opleider toon je met het EQA-keurmerk aan dat jouw coachopleiding voldoet aan strenge Europese kwaliteitseisen en –richtlijnen. Een opleiding met EQA (European Quality Award) keurmerk staat voor kwaliteit voor opleidingen op het gebied van Coaching. Als opleider lever je hiermee ook een bijdrage aan verdere professionalisering en erkenning van coaching als professie, een belangrijke pijler in het beleid van NOBCO. EMCC (European Mentoring & Coaching Council) bevordert in ruim 20 landen in Europa een ‘good coaching practice’, een hoge standaard die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches verwacht mag worden. EMCC bevordert hiermee de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van coaching & mentoring. geaccrediteerd op het EQA-niveau Practioner, werken als interne coach, of voor wie coachen een onderdeel is van hun functie, of bezig zijn zich te vestigen als zelfstandige (externe) coach; met name op het terrein van hun eigen expertise werken met een beperkt aantal type cliënten. Hun coaching is gericht op het verhogen van prestaties, het opbouwen van vertrouwen en het (verder) ontwikkelen van capaciteiten; in staat zijn om een gelimiteerd aantal modellen, technieken en processen toe te passen.

Coaching met paarden – paardencoaching
Coaching met paarden – paardencoaching

De coach

Ineke van Rijsewijk, nodigt jou graag uit om in een landelijke omgeving kennis te maken met haar en de paarden. Ik houd van het buitenleven en ben ‘een gepassioneerd paardenmens’. Intuïtief, no-nonsense mentaliteit, spontaan en open. Ik gun iedereen de ervaring om dichterbij zichzelf te komen en te zijn wie die is.
Werk en ervaring:
– 12 jaar werkzaam als verpleegkundige in de in de pedagogische sector
– 1 ½ jaar op een zorgboerderij ( voor een kwetsbare doelgroep)
– MHBO Office Management
– Equine Assisted Coach level 1
– Equine Assisted Coach level 2

Deze coachopleiding is als enige in Nederland door de NOBCO/EMCC geaccrediteerd op het EQA-niveau Practitioner.
Daarnaast ben ik aangesloten bij het KREAC. Dit is het kwaliteitsregister voor paarden coaches.

I don’t know so let’s find out!

PaCo Paard & Coach
Paarden coaching

Ineke van Rijsewijk
Hoolstraat 1 . 5056 PK
Berkel-Enschot  
Gemeente Tilburg

ineke@pacopaardencoach.nl

06-46774499

Behandelovereenkomst
BTW-id 
KVK 68091885

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
Bekijk hier informatie over mijn klachtenregeling.

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Bekijk hier informatie over mijn licentie.